Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6625
Beschrijving:78-84 t/m 78-90
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aanvragen om vergunning ingevolge de Hinderwet
Verzamelbeschrijving:6611-6632 Aanvragen 1978 , 1973-1982