Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:5962
Beschrijving:1950 - 1954
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Bevolkingsstatistiek
Verzamelbeschrijving:5960-5964 Correspondentie met het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake bevolkingsstatistiek , 1943-1959