Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:2668
Beschrijving:Ontwerp-begroting 1981; Ontwerp-besluiten tot regeling van de verhoging van belastingen en rechten
Datering:1980
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Begrotingen
Verzamelbeschrijving:2665-2670 Begroting voor het dienstjaar 1981 , 1980-1982