Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3999
Beschrijving:2e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:3987-4006 Aankoop en onteigening van onroerende goederen, zoals opgenomen in de onteigeningsplannen Berg en Bos en Orden resp. Orden I, Orden II en Berg en Bos II Sterrenbuurt, van verschillende personen , 1952-1970