Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3863
Beschrijving:3e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen
Verzamelbeschrijving:3860-3863 Aankoop van onroerende goederen, zoals opgenomen in de uitbreidingsplannen voor Beekbergen en Lieren , 1956-1967