Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:4043
Beschrijving:1e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:4042-4049 Aankoop van onroerende goederen, zoals opgenomen in het onteigeningsplan Westenenk II van verschillende personen , 1958-1961