Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:385
Datering:1/1/1972-13/4/1972
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Maatschappelijke zaken, volksgezondheid en kredietwezen
Verzamelbeschrijving:379-397 Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de Raadscommissie voor Maatschappelijke Zaken, Volksgezondheid en Kredietwezen , 1969-1978