Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:733
Datering:1967
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Grondbedrijf
Verzamelbeschrijving:730-736 Staten houdende overzichten van aangekochte en verkochte eigendommen, in bezit gehouden eigendommen en huuropbrengsten, als bijlagen bij de rekening van het Grondbedrijf , 1963-1970