Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:4168
Beschrijving:Besluit inzake het onteigeningsplan Maten XI
Datering:1972
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:4163-4168 Besluiten van Burgemeester en Wethouders tot het voeren van onteigeningsprocessen ter verkrijging van het eigendom van onroerende goederen, zoals opgenomen in de verschillende onteigeningsplannen voor het gebied Maten , 1970-1972