Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:31
Beschrijving:Notulen
Datering:1961
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Gemeenteraad
Verzamelbeschrijving:3-61 Notulen en ingekomen stukken van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad , 1946-1970