Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6867
Beschrijving:Klachten, bezwaar en beroep
Datering:1972-1979
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Uitvoering
Verzamelbeschrijving:6866-6867 Opslagplaats van bruikbare tweedehands auto's en sloopauto's, firma Santing, aan de Zwolseweg 386 , 1969-1979