Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:2664
Beschrijving:Stukken betreffende het vaststellen en goedkeuren van de begroting 1980
Datering:1979-1980
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Begrotingen
Verzamelbeschrijving:2662-2664 Begroting voor het dienstjaar 1980 , 1979-1980