Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:4310
Beschrijving:Bouwverordening, met een tekening van de grens van de bebouwde kom ex artikel 8, 2e lid van de Bouwverordening
Datering:1967
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Bouwverordening
Verzamelbeschrijving:4309-4314 Vaststellen en wijzigen van een nieuwe bouwverordening met uitvoerende regelingen en een verordening op de recreatiewoonverblijven , 1966-1984