Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6085
Beschrijving:76-61 t/m 76-77
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Vergunningen ingevolge de Drank- en Horecawet, geordend op jaar en op volgnummer
Verzamelbeschrijving:6080-6087 1976 , 1973-1981