Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:2091
Beschrijving:O t/m S
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Registers op de aankoopdossiers
Verzamelbeschrijving:2088-2092 Register van aankopen, geordend op straat , niet gedateerd