Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:2696
Datering:1949
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Jaarrekeningen
Verzamelbeschrijving:2689-2731 Vaststellen en goedkeuren van de gemeenterekening en de rekeningen van diensten en bedrijven, geordend per dienstjaar , 1942-1984