Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:8248
Beschrijving:1979 - 1984
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Bejaarden
Verzamelbeschrijving:8247-8248 Instellen van de Indicatiecommissie bejaardenoorden en aangaan van een samenwerkingsverband tussen deze indicatiecommissie en de Stichting Welzijn Ouderen Apeldoorn , 1975-1984