Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9024
Beschrijving:dossier 1
Datering:1954-1957
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Stichten, bouwen en verbouwen, inrichten en uitbreiden van openbare lagere scholen, chronologisch geordend
Verzamelbeschrijving:9024-9025 School aan de Sperwerlaan, Wormen-Noord , 1954-1957