Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:8396
Beschrijving:1948 - 1960
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Armenwet en geneeskundige zorg voor armen
Verzamelbeschrijving:8396-8397 Vaststellen van de ondersteuningsnormen bedoeld bij art. 29 der Armenwet en de opvolgende verhogingen daarvan , 1948-1964