Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:7779
Beschrijving:Bijlagen
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Benzinepompen en garagebedrijven
Verzamelbeschrijving:7777-7779 Verlenen van medewerking bij de vestiging van benzineverkooppunten en garagebedrijven , 1971-1985