Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:8888
Beschrijving:Wijzigen van de naam van de openbare kleuterschool Repelsteeltje in de Zuiderparkkleuterschool
Datering:1983-1984
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Stichten, bouwen, inrichten en uitbreiden van openbare kleuterscholen, geordend op naam van de school, A t/m Z
Verzamelbeschrijving:8885-8888 Repelsteeltje, later de Zuiderparkschool , 1953-1984