Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3960
Beschrijving:15e vervolgdossier
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in onteigeningsplannen
Verzamelbeschrijving:3953-3986 Aankoop van onroerende goederen, zoals opgenomen in het onteigeningsplan en uitbreidingsplan Wormen-Oost van verschillende personen , 1951-1968