Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3318
Datering:1971-1984
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Vaststellen, wijzigen en herzien van bestemmingsplannen, alfabetisch op naam van bestemmingsplan
Verzamelbeschrijving:3317-3318 Vaststellen, wijzigen en herzien van het bestemmingsplan Kootwijk , 1971-1984