Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:003 Marken binnen de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:483
Datering:1817-1878
Vorm:1 deel
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:16.2.2 Financieel beheer
Verzamelbeschrijving:483-485 Registers van inkomsten en uitgaven en uitkering van dividend aan de geërfden , 1817-1934