Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:051 Nederlandse Cocosfabriek Nedcos
Inventarisnummer:279
Datering:1954-1955
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:4.3 Lonen
Verzamelbeschrijving:278-284 Loon- en salarissplitsingsboeken , 1953-1961