Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:051 Nederlandse Cocosfabriek Nedcos
Inventarisnummer:842
Datering:1925-1933
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:9 Marketing en reclame
Verzamelbeschrijving:842-843 Prijscouranten , 1923-1971