Detail

Archief:002 Rechterlijk archief van de Hoge en Vrije Heerlijkheid het Loo
Inventarisnummer:43
Datering:1787-1794
Vorm:1 pak
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:2 Civiele rechtspraak
Verzamelbeschrijving:39-43 Boedelinventarissen, magescheiden, huwelijksvoorwaarden en momberschapsverborgingen. Klik hier om de nadere toegang op dit inventarisnummer te openen , 1750-1794
 
Notabene:Niet meer ter inzage
Voorwaarden voor raadpleging:stuk 71-109 niet meer ter inzage