Detail

Archief:002 Rechterlijk archief van de Hoge en Vrije Heerlijkheid het Loo
Inventarisnummer:42
Datering:1782-1786
Vorm:1 pak
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:2 Civiele rechtspraak
Verzamelbeschrijving:39-43 Boedelinventarissen, magescheiden, huwelijksvoorwaarden en momberschapsverborgingen , 1750-1794