Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:051 Nederlandse Cocosfabriek Nedcos
Inventarisnummer:1411
Datering:1916-1921
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:15 Financiën
Verzamelbeschrijving:1411-1412 Rekening-courantboeken , 1916-1926