Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:004 Gemeentebestuur van Apeldoorn
Inventarisnummer:668
Beschrijving:Artikelen 1098-1424
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:2.6.3.3 6.3.3 Kadastraal gebied Beekbergen
Verzamelbeschrijving:667-672 Kadastrale leggers of lijst der grondeigenaren; 2e deel bevattende de personen welker rechten van eigendom zijn verkregen of bekend geworden na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster.