Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief038 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), afdeling Apeldoorn e.o.
Inventarisnummer29-30
BeschrijvingKasboek
Datering1894-1975
Archiefcategorie08 Gezondheidszorg
Ordeningsschema 2.2 Financiën
Ordeningsschema 2.2 Financiën
Verzamel beschrijving      29-30 Kasboek, 1894-1975
  •  Deelbeschrijvingen