Detail

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6367
Beschrijving:Verlenen van vergunning voor het verrichten van huisslachtingen
Datering:1967
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Toezicht op de verwerking van vlees