Detail

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3781
Beschrijving:Aankoop van een woning en een perceel grond, gelegen aan de Graanweg 14 en de Hezeweg, zoals opgenomen in het uitbreidingsplan in onderdelen voor de wijk Westenenk
Datering:1954
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen