Detail

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6006
Beschrijving:Verlenen van medewerking aan het Oost-Veluws woonwagencentrum bij het treffen van een regeling met particulieren voor de afvoer van afvalwater van het regionaal woonwagenkamp aan de Zwolseweg door hun in eigendom toebehorende sloten
Datering:1967-1968
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Regionaal woonwagencentrum Zwolseweg