Detail

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:6005
Beschrijving:Garanderen van een geldlening aan het Oost-Veluws woonwagencentrum tot aankoop van percelen grond ten behoeve van de uitbreiding van het regionaal woonwagencentrum met terrein voor recreatie en educatie
Datering:1966-1967
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Regionaal woonwagencentrum Zwolseweg