Detail

Archief:003 Marken binnen de gemeente Apeldoorn
Blanco nummer:ja
Beschrijving:Akte van overdracht door Marten van Heyden als lasthebber van het klooster Monnikhuizen aan de huismeester van het St. Petersgasthuis van drie stukken grond. Aschrift
Datering:1648
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:3.2.3 Eigendom en bezit
 
Verwante beschrijvingseenheden:zie inventarisnummer 63