Detail

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3748
Beschrijving:Aankoop van de percelen Asselsestraat 233-135, 237-239, 241-243, zoals opgenomen in het uitbreidingsplan in onderdelen wijk Orden
Datering:1953
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen