Detail

Archief:133 Hervormde Gemeente Ugchelen
Inventarisnummer:24
Beschrijving:Lijsten van stemgerechtigde lidmaten
Datering:1949-1980
Vorm:6 delen
Archiefcategorie:13 Godsdienst en levensbeschouwing
Ordeningsschema:1 Kerkvoogdij