Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:038 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), afdeling Apeldoorn e.o.
Inventarisnummer:35
Beschrijving:Uitspraken van de Afdelingsraad inzake geschillen tussen artsen onderling en artsen en cliënten
Datering:1950-1960
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:08 Gezondheidszorg
Ordeningsschema:2.3 Bemiddeling in geschillen
Ordeningsschema:2.3 Bemiddeling in geschillen