Detail

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:3751
Beschrijving:Aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Chopinlaan, zoals opgenomen in het uitbreidingsplan Wormen-West
Datering:1953
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aankopen van eigendommen in uitbreidingsplannen