Detail

Archief:011 Gemeentewerken III
Inventarisnummer:484
Beschrijving:Dossier inzake het bouwen van een Rooms Katholieke lager school aan de Hazenlaan
Datering:1959
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:2.2.11.2 schoolgebouwen en gymnastieklokalen