Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:006 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn II
Inventarisnummer:9781
Beschrijving:Verlenen van een opdracht tot het maken van een schilderij van een stadsgedeelte tussen de Hofstraat en de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort aan kunstschilder W. Kalshoven, in het kader van de regeling Sociale Bijstand aan Beeldende Kunstenaars
Datering:1958
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:Aanschaf van kunst