Detail

Archief:333 Boschrust
Inventarisnummer:5
Beschrijving:Acte houdende veiling onroerende goederen van Derk Slijkhuis aan Dries Tamboer, 26-5-1886. Acte houdende verkoop van een huis met grond door de heer Zimmerts aan de heer van der Sande, 7-11-1896. Acte houdende verkoop van een huis met bouwland door de heer Tamboer Izaakszoon aan de heer Zinnemers, 4-9-1893. Polissen van levensverzekering op naam van de heer Briët, 1-7-1947 en 1-6-1951. Acte houdende verkoop van onroerende goederen aan de Burgstraat door de heer Zinnemers aan de heer Abbink Spaink, 19-4-1906
Datering:1886-1951
Archiefcategorie:08 Gezondheidszorg
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard