Detail

Archief:132 Nederlandse Hervormde Gemeente Beekbergen
Inventarisnummer:55
Beschrijving:Afschrift van de "Wet van 28 november 1828 op de domiciliën van onderstand en interpretatiën van dezelve", z.j.
Vorm:1 katern
Archiefcategorie:13 Godsdienst en levensbeschouwing
Ordeningsschema:2.2.2 Armenzorg