Detail

Archief:025 Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, Districtsinlichtingendienst, district Apeldoorn
Inventarisnummer:7
Beschrijving:Beschrijving taakstelling district Inlichtingendienst Apeldoorn
Datering:1985
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard. Beschrijvingen van stukken waarin persoonsnamen voorkomen, zijn niet zichtbaar in verband met de AVG. Deze beschrijvingen kunt u inzien in de studiezaal van CODA Archief.
 
Niet openbaar tot 1/1/2023 (klik hier om een ontheffing aan te vragen)