Detail

Archief:014 Gemeentediensten
Inventarisnummer:338
Beschrijving:Stukken betreffende de instelling van een "laadploeg" ter bespoediging van het in- en uitladen bij het spoorweg- en binnenscheepvaartvervoer
Datering:1942-1945
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:4.9.2 Andere maatregelen