Detail

Archief:035 Gilles Pieter Duuring, verzetsgroepleider
Inventarisnummer:12
Beschrijving:Brief aan Hoofd P.O.D. Amsterdam betreffende aanvraag tot mededelen overbrenging asbussen naar SD-gebouw te Amsterdam
Datering:25/10/1945
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:14 Huis-, familie- en persoonsarchieven
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard. Beschrijvingen van stukken waarin persoonsnamen voorkomen, zijn niet zichtbaar in verband met de AVG. Deze beschrijvingen kunt u inzien in de studiezaal van CODA Archief.
 
Niet openbaar tot 1/1/2027 (klik hier om een ontheffing aan te vragen)