Detail

Archief:014 Gemeentediensten
Inventarisnummer:234
Beschrijving:Weekoverzicht over het jaar 1938 van de werkverschaffing en de steunverlening; tevens een vergelijkend overzicht over het eerste en derde kwartaal van de jaren 1935-1938 van de stand van de werklozenzorg
Datering:1935-1938
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:4.8.1.2 Statistiek