Detail

Archief:299 Werkgroep ouderen West
Inventarisnummer:1
Beschrijving:Notulen vergaderingen commissie veiligheid, milieu en senioren, wijkwerkgroep ouderen noord/west, wijkwerkgroep senioren noord-west / west, wijkraden de Naald / Kerschoten
Datering:2000-2001
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:07 Sociaal-cultureel welzijn
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard