Detail

Archief:133 Hervormde Gemeente Ugchelen
Inventarisnummer:5
Beschrijving:Attestaties, toestemming voor doop, uittreksels huwelijksakte voor kerkelijke huwelijksvoltrekking, bewijs van afschrijving en verzoek tot inschrijving in het ledenregister en doopbewijzen
Datering:1953-1968
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:13 Godsdienst en levensbeschouwing
Ordeningsschema:1 Kerkvoogdij
 
Niet openbaar tot 2043 (klik hier om een ontheffing aan te vragen)